Krystyna Stańko Snik

  • Krystyna Stańko - śpiew, gitara, instrumenty perkusyjne
  • Dominik Bukowski - xylosynth, wibrafon, kalimba
  • Piotr Lemańczyk - kontrabas, śpiew (4)
  • Przemysław Jarosz - perkusja, instrumenty perkusyjne
gościnnie:
  • Marcin Gawdzis - trąbka, flugerhorn
  • Krzysztof Wojciechowski - instrumenty perkusyjne
  • Jerzy Walkusz - kaszubskie instrumenty ludowe: skrzypce diabelskie, klekotka, grzechotka, parłaczka, sznara, burczybas i kij pasterski
  • Gabriela Dudzik - głos (legenda)
  • Marek Kuczyński "Shaffa Studio? - opracowanie ?Dziś wracam dnia?