Krystyna Stańko – Snik

  • Krystyna Stańko - vocal, guitar, percussion
  • Dominik Bukowski - xylosynth, vibraphone, kalimba
  • Piotr Lemańczyk - double-bass, vocal (4)
  • Przemysław Jarosz - drums, percussion
gościnnie:
  • Marcin Gawdzis - trumpet, flugerhorn
  • Krzysztof Wojciechowski - percussion
  • Jerzy Walkusz - kaszubian instruments
  • Gabriela Dudzik - voice (legenda)
  • Marek Kuczyński - production of "Dziś wracam dnia"