Marcin Wądołowski – Blue Night Session

2014, Soliton
  • Marcin Wądołowski - guitar
  • Wojciech Staroniewicz - tenor and soprano saxophone
  • Dominik Bukowski - vibraphone, xylosynth
  • Janusz Mackiewicz - double-bass
  • Adam Czerwiński - drums