Archiwum kategorii: Bez kategorii

New album Delta Scuti

Dominik Bukowski – vibraphone
Dominik Kisiel – piano, Fender Rhodes
Go North Records, 2021 / Buy CD

Having combined their musical experiences, two musicians from both the current and the new generation created a duo, the art of which is filled with euphonic colours and artistic liberty. Both instrumentalists work together like two halves of a single organism, inspiring one another and seeking new musical spaces. Live performances of the duo are open sessions of improvisation, which, despite a very intimate set of instruments, fluctuate and voyage between the expressive and contemplative aspects of music.

Delta Scuti – a formation of faraway stars, the pulsations of which has been a subject of analysis for a long time. According to the newest reports, said pulsations are not at all random, as previously thought, but form rationalizable rhythmic structures; a regular pulse pattern.

Nowa płyta Delta Scuti

Dominik Bukowski – wibrafon
Dominik Kisiel – fortepian, Fender Rhodes

15 maja ukazała się nowa płyta Dominika Bukowskiego i Dominika Kisiela „Delta Scuti”, nakładem niezależnej wytwórni Go North Records.

Dwóch trójmiejskich muzyków młodego i średniego pokolenia postanowiło połączyć swoje doświadczenia muzyczne i stworzyli duet pełen kolorów muzycznych i wolności artystycznej. Są jak jeden organizm, gdzie obaj muzycy inspirują się nawzajem i szukają nowych wspólnych przestrzeni muzycznych. Koncerty duetu to otwarte sesje improwizowane, które, pomimo kameralnego zestawienia instrumentów, cechują się ekspresją, innym razem kontemplacją muzyczną.

Kup płytę

Delta Scuti – odległe gwiazdy, których rytm pulsacji jest analizowany od dłuższego czasu przez astronomów. Najnowsze badania dowodzą, iż ów rytm nie jest chaotyczny, jak wcześniej sądzono, a układa się w sensowne struktury rytmiczne, tworząc regularny wzór swoich drgań. To zjawisko stało się inspiracją dla Bukowskiego i Kisiela, którzy poprzez pozornie chaotyczne motywy melodyczno-rytmiczne budują nowe konstelacje muzyczne.