Elec-Tri-City – Depth Of Focus

  • Janusz Mackiewicz - bass guitar, minimoog
  • Marcin Wądołowski - guitar
  • Dominik Bukowski - xylosynth
  • Grzegorz Sycz - drums