Krystyna Stańko – Usłysz Mnie

2008, Polskie Radio
  • Krystyna Stańko - vocal
  • Jacek Królik - guitars
  • Piotr Żaczek - bass
  • Piotr Królik  - drums
  • Piotr Lemańczyk - double - bass
  • Dominik Bukowski - vibraphone
  • Mariola Rutschka - flute